Huippunaiset ohjelman esittely

Huippunaiset TV-ohjelma kertoo huippunaisista tämän päivän Suomessa.

Vaikka naisten urakehityksestä on aloitettu keskustelu 1800-luvulla, naisten menestystarinoita koskevaa keskustelua on edelleen tv:ssä turhan vähän. Naisten tarinoille ja menestyselementtien esiin nostamiselle on edelleen tarvetta ja tilaa. 

Huippunaiset-ohjelman käsikirjoittajanaja juontajana toimii Jaana Villanen. Jaana näkee, että jokainen nainen on huippunainen ja jokaisella on oma ainutkertainen tarina kerrottavanaan. Hänen vieraanaan on ensimmäisessä tuotantokaudessa 13 naista. Ohjelmaan pyydettyjen naisten valintaperusteluina kiinnitettiin huomiota heidän tekemäänsä työhön sekä tapaansa olla ja vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. 

Jokaisessa jaksossa naiset avaavat erilaisia ajatuksen polkuja evääksi sille, kuinka nainen voi löytää rohkeuden itsestään ja uskaltaa aloittaa elämässään jopa uuden luvun. Mukana 2. tuotantokauden 2021 ohjelmassa on: 

Huippunaiset – ohjelman tavoitteena on vahvistaa naisten itsetuntoa. Tavoitteena on, että tuotantokaudessa mukana olevien hyvin erilaisten tarinoiden avulla naiset kykenisivät oivaltamaan, kuinka olla vähättelemättä osaamistaan, tekemisiään eivätkä ajattelisi, että ”olen vain…”.Ohjelman tavoitteena on edistää osaltaan sitä, että jokaiselle naiselle syntyisi voimaa etsiä ja löytää oman äänensä, jotta se uskallettaisiin tuoda esiin aitona ja ainutkertaisena. Tähän usein toisten naisten esimerkki, voimaannuttavat tarinat ja rohkaiseminen auttavat. Löydetään vahvuutta olla enemmän oma itsensä. Ohjelman tavoitteena on rohkaista enemmän naisia etsimään omaan ääntään ja toteuttamaan omia unelmiaan sekä vahvistamaan osaamistaan, joka on monelle naiselle yhä edelleen yllättävän vaikeaa.


 


Jaana Villanen

Huippunaiset-ohjelman käsikirjoittaja ja juontaja on arvostrategi Jaana Villanen, joka haluaa nostaa naisten tarinoita esiin. Jaana on toinen kirjoittajista teoksessa Huippunaiset.Menestystarinoita ja keväällä 2019 hän toimitti kirjan, jonka sivulta kuului 365 naisen ainutkertainen, vahva ääni. 

Jaana haluaa omalla toiminnallaan edistää naisissa sitä ainutkertaista rohkeutta, jonka avulla he voisivat löytää voimaa ja kykenisivät tarttumaan vastoinkäymisiin ja elämän mukanaan tuomiin haasteisiin. Jaana haluaa kaikessa toiminnassa pureutua arvojen, merkityksellisyyden ja rohkeuden voimaan, ja haastaa uskaltamaan pysähtymään kahden tärkeän kysymyksen äärelle, jotka ovat: ”Kuka minä olen?” ja ”Mitä minä haluan?” Jaana uskoo, että löytäessämme tärkeät asiat, joita haluamme edistää, kykenemme viemään toimintamme täysin uudelle tasolle. Välittäminen on hänelle tärkeä arvo, joka näkyy asioiden ”tonkimisena” ja perehtymisenä, asioiden loppuun saattamisena ja toisten auttamisena.

Jaanassa itsessään konkretisoituvat tarinat sisukkuudesta, peräänantamattomuudesta, välittämisestä, vastuullisuudesta ja kovasta työstä, jotka syntyvät hänelle tärkeiden asioiden tekemisestä. 

Jaana toimii Sitrassa vanhempana neuvonantajana ja useammissa yrityksessä strategisissa tehtävissä. Jaana on myös puhuja, juontaja ja osallistava kouluttaja, joka on loputtoman kiinnostunut sekä jokaisen ihmisten että yritysten kehittämisestä arvopohjaisesti. 
Jaana on erikoisjuristi (HTM), ammatillinen pedagogi AmO, NTM, tuotekehittäjä, Life Coah ja palvelumuotoilija. Hän on loputtoman utelias opiskelija, joka haluaa alati oppia uutta ja kehittää omaa toimintaansa kyetäkseen siten auttamaan muita myös siinä. Jaana on myös kirjoittanut tietokirjoja, jotka pureutuvat sekä tuotekehityksen saloihin että kehittämisen asenteeseen ja itsensä johtamiseen.